Liceum Ogólnokształcące

Zapraszamy!

Dalej

Technikum

Zapraszamy!

Dalej

Egger Biskupiec

Zaprasza!

Dalej

Branżowa Szkoła I- go Stopnia

Zapraszamy!

Dalej

Utworzenie klasy Liceum Mundurowego jest uwzględnieniem zainteresowań młodzieży, potrzeb środowiskowych oraz zapotrzebowania na rynku pracy.

Oprócz obowiązkowych zajęć dydaktycznych przygotowujących do zdania egzaminu maturalnego, oferta klasy mundurowej będzie poszerzona o zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wyboru dalszego kształcenia w szkołach wyższych resortowych zarówno cywilnych jak i mundurowych.

W Liceum Mundurowym zajęcia będą prowadzone przez specjalistów z policji, straży pożarnej i wojska:

- realizacja podstawy programowej dla Liceum Ogólnokształcącego

- innowacyjny program nauczania uwzględniający specyfikę pracy policji i straży pożarnej

- interesujące zajęcia dodatkowe teoretyczne i praktyczne, terenowe oraz pozaszkolne w siedzibach służb mundurowych

- realizacja w zakresie rozszerzeń z przedmiotów:

a) historia i wiedza o spoleczeństwie

b) matematyka i geografia

c) język angielski

KLASA MUNDUROWA  - wybór dla Ciebie

  • SPEŁNISZ MARZENIA O PRACY W MUNDURZE
  • POZNASZ  PRACĘ STRAŻAKA I POLICJANTA
  • NAUCZYSZ SIĘ UDZIELAĆ PIERWSZEJ POMOCY
  • POZNASZ  ZASADY MUSZTRY, SAMOOBRONY I SURVIVALU

Zakup munduru - we własnym zakresie.

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Mundurowe

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

wsb logo

Technikum

Branżowa Szkoła I-go Stopnia

Liceum dla Dorosłych