W dniu 19 września - sobota odbędą się pierwsze zajęcia

w II Liceum dla Dorosłych.