fot. - Anna Raczyńska

Dzisiaj pożegnaliśmy "najstarszych" uczniów naszej szkoły. Klasy trzecie Liceum Ogólnokształcącego i klasa 4 Technikum zakończyły swoją edukację w Zespole Szkół w Biskupcu. Ciepłe słowa, serdeczne życzenia, wyrazy wdzięczności, kwiaty, nagrody, podziękowania , wzruszenie.... Czas szkoły średniej szybko upłynął, przeszedł do historii. Jeszcze tylko egzaminy maturalne, zwane egzaminamii dojrzałości. Już 6 maja o godzinie 9:00 ropocznie się zmaganie z meandrami języka ojczystego, we wtorek - królowa nauk, czyli matematyka, a w środę - język angielski. 

 Jak każdego roku życzymy maturzystom jak najlepszych wyników, połamania długopisów i cyrkli! 

Czytaj więcej: Ostatni dzwonek maturzystów

 Z okazji Świąt Wielkiej Nocy pragniemy złożyć najserdczniejsze  życzenia  chwil przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością spędzonych w gronie rodziny i wśród przyjaciół, wiosennego nastroju, poczucia siły i pokoju oraz wytrwałości  w codziennym zmaganiu się z przeciwieństwami,

Wesołego Alleuja! 

Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy Zespołu Szkół w Biskupcu

Klasa 2c LO wzięła udział w Otwartej Wojewódzkiej Spartakiadzie Klas Mundurowych. Organizatorami byli: Komenda Miejska Policji w Olsztynie, Dowódca 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Olsztynie, Kwidzyńskie Stowarzyszenie Sportowo-Kolekcjonerskie "Gward" w Kwidzynie. Na Spartakiadę zgłosiło się 16 drużyn. Celem Spartakiady było uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości oraz setnej rocznicy powstania Policji Państwowej, kształtowanie i umacnianie wśród młodego pokolenia, zwłaszcza wśród młodzieży klas mundurowych, obywatelskiej postawy wobec spraw bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej, wyrabianie i utrwalenie wśród młodego pokolenia Polaków, pożądanych zainteresowań, nawyków i umiejętności ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa i obronności Państwa oraz przydatnych w przygotowaniu społeczeństwa do zapobiegania i ewentualnego zwalczania zagrożeń okresu pokoju, jakimi są stany kryzysowe państwa, upowszechnianiu kultury fizycznej, rozwoju dyscyplin sportu, w tym sportu strzeleckiego i sportów pro obronnych, przybliżenie młodemu pokoleniu służby w Policji i Wojskach Obrony Terytorialnej - promowanie służby w formacjach mundurowych, integracja środowisk mundurowych z młodzieżą szkolną.

W ramach Spartakiady rozgrywane były następujące konkurencje strzelanie z karabinka sportowego kbks 50 m, strzelanie z pistoletu kbks 25 m, rzut granatem, rzut w dal piłka lekarska, skłonny tułowia i pierwsza pomoc.

Drużyna w składzie Natalia Giza, Wiktoria Drężek, Jakub Kochański, Bartosz Wrona, Mateusz Pajdowski, Denis Sporysz i Szymon Maćkowiak zajęła 9 miejsce.  

Anna Rydel

Czytaj więcej: Spartakiada Klas Mundurowych

4 kwietnia w Zespole Szkół w Biskupcu odbyły się III Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Olsztyńskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Szachach o Puchar Przechodni Starosty Olsztyńskiego. Swój akces w rywalizacji zgłosiło rekordowa liczba jedenastu zespołów. A były to: 

  • 2 drużyny reprezentujące Zespół Szkół w Biskupcu,
  • Zespół Szkół w Olsztynku,
  • Zespół Szkół w Dobrym Mieście,
  • Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie,
  • Zespół Szkół w Reszlu,
  • XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie,
  • 2 drużyny reprezentujące I Liceum Ogólnokształcące w Mrągowie
  • 2 drużyny reprezentujące Gimnazjum nr 23 w Olsztynie.

Puchar Przechodni zdobyła po zaciętej walce I drużyna I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie przerywając dominację XII Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie, które ostatecznie zajęło II miejsce. III miejsce przypadło drużynie nr I gospodarzy Mistrzostw, czyli Zespołu Szkół w Biskupcu. Drużyna nr II uplasowała się na VII miejscu. Wywalczone miejsca to duży sukces naszych zawodników, którzy w większości nie posiadają dużego doświadczenia turniejowego (dla większości z nich był to pierwszy oficjalny turniej szachowy). W obu drużynach zagrało łącznie 4 zawodników z klas pierwszych – Lidia Bajcer, Maciej Kowalczyk, Jan Tomaszewski, Michał Woronowicz. Jeśli dodamy indywidualne wyróżnienia - Jakub Jundziłł (w debiutanckim turnieju II miejsce na II szachownicy), Aleksandra Ziejewska (III miejsce na IV szachownicy) - to widzimy, że możemy być zadowoleni i dumni z naszych uczniów.

Naszą szkołę reprezentowali: Damian Sienkiewicz, Jakub Jundziłł, Maciej Kowalczyk, Aleksandra Ziejewska (drużyna nr 1); Tomasz Krajewski, Michał Woronowicz, Jan Tomaszewski, Lidia Bajcer (drużyna nr 2).

Dodajmy, że rozpoczęcia turnieju wraz z dyrektorem Zespołu Szkół w Biskupcu Krzysztofem Janczarą dokonali burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski i z ramienia kuratorium oświaty w Olsztynie starszy wizytator Marek Kozłowski, a końcowe mowy wygłosili i nagrody wręczyli wspomniani już Krzysztof Janczara i Marek Kozłowski wraz z wicestarostą olsztyńskim Joanną Michalską.

Sędzią głównym był pan Feliks Stachowicz, a sponsorami mistrzostw – burmistrz Biskupca, starosta olsztyński oraz Zespół Szkół w Biskupcu.

Michał Parda

napisali o nas:  Powiat Olsztyński

Czytaj więcej: Mamy podium!

W dniach 18-22 marca uczniowie klas pierwszych LO wzięli udział w XVI edycji programu „ Dnia Przedsiębiorczości”.

Program ten stworzył młodzieży okazję do odbycia jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy ,zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie, pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu. W tym roku uczniowie odwiedzili Komisriat Policji w Biskupcu, Państwową Straż Pożarną w Biskupcu, Powiatowy Szpital im. Mikulicza w Biskupcu, Zespół Szkolno- Przedszkolny Krzysztof Dembowski, Zespół Szkolno Przedszkolny Nr. 1 w Biskupcu, Przychodnię Weterynaryjną na ulicy Chrobrego , Przychodnię Weterynaryjną Centrum Zdrowia Zwierząt oraz Niepubliczne Przedszkole Jacek i Agatka. Wszystkim osobom zaangażowanym w sprawne przeprowadzenie Dni Przedsiębiorczości serdecznie dziękujemy. Państwa decyzja włączenia się w Dzień przedsiębiorczości umożliwi Naszym uczniom odpowiedni wybór dalszej edukacji i kariery zawodowej. 

Bogumiła Radomska

Czytaj więcej: Dni Przedsiębiorczości - edycja XVI

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Mundurowe

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

wsb logo

Technikum

Liceum dla Dorosłych

Szkoła Branżowa I-go Stopnia