11 listopada 2018 roku przypada setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Po 123 latach nieistnienia na mapie politycznej świata nasz kraj stanął przed zrębem wolności.... Równoczesnie 11 listopada przypada rocznica zakończenia I wojny światowej - także setna. Obie te rocznice są okazją do uczczenia jakże ważnych wydarzeń dla Polski i Europy.  9 listopada w naszej szkole odbył się patriotyczny  apel. O godzinie 11:11 młodzież, wychowawcy oraz zaproszeni goście odśpiewali hymn narodowy ( wszystkie 4 zwrotki)- czcząc w ten symboliczny sposób niepodległość Polski oraz przyłączając się do ogólnopolskiej akcji "Bicia Rekordu Dla Niepodległej". Na kanwie wydarzeń z przeszłości Rzeczyspospolitej Dyrektor szkoły - Krzysztof Janczara wygłosił okolicznościowe przemówienie, przypominając o jakże ważnej i istotnej  wartości bycia niepodległym i suwerennym narodem. 

Uroczystść uświetnił program artystyczny przygotowany przez  klasę 2c LO wraz z wychowawcą p. Anną Rydel. 

Anna Raczyńska


 

 

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Mundurowe

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

wsb logo

Technikum

Branżowa Szkoła I-go Stopnia

Liceum dla Dorosłych