Jak każdego roku młodzież Zespołu Szkół przygotowuje się do egzaminów zewnętrznych ćwicząc i doskonaląc swoję wiedzę i umiejętności podczas próbnych egzaminów maturalnych. Tradycyjnie treningi rozpoczynamy w miesiącu listopadzie a kończymy tym najważniejszym - w maju. Dzisiaj - 20 listopada przypadł bój z językiem ojczystym, jutro królowa nauk - matematyka, a 21 listopada języki obce.

Z czym mierzyli się uczniowie na języku polskim? - Z pojęciem "profesjolekt", słowotwórstwem, zapożyczeniami, środkami językowymi, synonimami, czytaniem ze zrozumieniem. Ukoronowaniem wiedzy było napisanie wypracowania na jeden z podanych tematów do wyboru: 1) "Bunt - sila destrukcyjna czy twórcza? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie odwołując się do fragmentu Antygony Sofoklesa oraz innych tekstów kultury." 2) "Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyną i ją uzasadnij" ( Wiersz Pawał Marcinkiewicza Czarny anioł biały anioł). Jak poszło? Dowiemy się wkrótce.

Anna Raczyńska

 

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Mundurowe

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

wsb logo

Technikum

Branżowa Szkoła I-go Stopnia

Liceum dla Dorosłych