1. Konkurs na najlepszą średnią w szkole

Dyrektor Zespołu Szkół wraz z Dyrektorem Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oddział w Biskupcu ogłasza konkurs dla uczniów kl 1 i 2 każdego typu szkoły ( Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Branżowa Szkoła I stopnia)  na najlepszą średnią.

Przewidziana jest nagroda rzeczowa o wartości ok. 300 zł

                                                            2. Konkurs : Bank czy skarpeta?

Dyrektor Zespołu Szkół wraz z Dyrektorem Banku BGŻ BNP Paribas S.A oddział w Biskupcu ogłasza konkurs dla uczniów każdego typu szkoły. Konkurs składa się z dwóch etapów:

  • I etap – stworzenie prezentacji na jeden z trzech tematów: 1. Oszczędzanie – czy to się opłaca ? Jeżeli tak to gdzie? 2. Kredyt czy pożyczka? Co jest bezpieczniejsze? 3. System bankowy w Polsce. Nadzór i zasady funkcjonowania. Komisja spośród nadesłanych prezentacji wybierze 3 najlepsze. Prezentacje należy dostarczyć do dnia 02.04.2019r do godz. 15.00 do sekretariatu szkoły z dopiskiem: Konkurs: BANK CZY SKARPETA?
  • II etap – rozmowa kwalifikacyjna z Dyrektorem Banku BGŻ BNP Paribas S.A oddział w Biskupcu (poprzedzona wysłaniem na adres mail’owy Dyrektora banku CV). Z grupy 3 osób zostanie wyłoniony zwycięzca. Ogłoszenie wyników konkursu wraz z wręczeniem nagrody nastąpi dnia 21.06.2019r. na uroczystym apelu ( w przypadku zwycięstwa przez ucznia kl. III LO lub IV Tech – 26.04.2019r. ).

Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda rzeczowa o wartości ok. 400 zł  

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Mundurowe

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

wsb logo

Technikum

Liceum dla Dorosłych

Szkoła Branżowa I-go Stopnia