„Mój cyfrowy świat - epizody z uczniowskiego życia” - konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych 

Poniżej podajemy treść zaproszenia do udziału w konkursie ze strony UWM:

 Olsztyński Oddział Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Olsztynie z siedzibą przy Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ogłasza konkurs dla uczniów na etiudę filmową na temat: MÓJ CYFROWY ŚWIAT - EPIZODY Z UCZNIOWSKIEGO ŻYCIA

Głównym celem konkursu jest stworzenie uczniom szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych możliwości wypowiedzenia się na temat miejsca i znaczenia mediów cyfrowych (telefonów, tabletów, komputerów itp.) w ich codziennym uczniowskim życiu.

Konkurs trwa od 11 lutego do 11 marca 2019 r.

Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i dyplomów oraz prezentacja nagrodzonych filmów odbędzie się 23 marca 2019 r. na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie podczas cyklicznej konferencji „Dziecko - cyfrowy tubylec w szkole. Problemy i wyzwania”.

Bezpośredni link 

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Mundurowe

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

wsb logo

Technikum

Liceum dla Dorosłych

Szkoła Branżowa I-go Stopnia