Na stronie oswiata sanepid jest zaproszenie do udziału w konkursie

„Szkoła wolna od używek”

„Jest to hasło III edycji ogólnopolskiego konkursu na film krótkometrażowy organizowanego przez Główny Inspektorat Sanitarny. Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich szkół ponadgimnazjalnych, a realizowany w ramach wzmocnienia zaangażowania młodzieży w działania programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość”.

Głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży. Zadanie polega na nagraniu i zmontowaniu 2 minutowego filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień.
Konkurs realizowany jest w trzech etapach: powiatowym, wojewódzkim i krajowym.
Prace konkursowe wraz z dokumentami należy przekazać do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w terminie do 15 kwietnia 2019 r.
Dla laureatów konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody.
Szczegółowe informacje dotyczące oceny pracy, terminów poszczególnych etapów, formy prac konkursowych, wymaganych dokumentów oraz nagród i gali wręczenia nagród zawarte są w regulaminie konkursu”:regulamin konkursu.

Zachęcamy naszych uczniów do udziału w konkursie. Osoby zainteresowane mogą zgłosić się do pedagoga szkolnego, albo wychowawcy klasy.

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Mundurowe

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

wsb logo

Technikum

Liceum dla Dorosłych

Szkoła Branżowa I-go Stopnia