W dniach 18-22 marca uczniowie klas pierwszych LO wzięli udział w XVI edycji programu „ Dnia Przedsiębiorczości”.

Program ten stworzył młodzieży okazję do odbycia jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy ,zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie, pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu. W tym roku uczniowie odwiedzili Komisriat Policji w Biskupcu, Państwową Straż Pożarną w Biskupcu, Powiatowy Szpital im. Mikulicza w Biskupcu, Zespół Szkolno- Przedszkolny Krzysztof Dembowski, Zespół Szkolno Przedszkolny Nr. 1 w Biskupcu, Przychodnię Weterynaryjną na ulicy Chrobrego , Przychodnię Weterynaryjną Centrum Zdrowia Zwierząt oraz Niepubliczne Przedszkole Jacek i Agatka. Wszystkim osobom zaangażowanym w sprawne przeprowadzenie Dni Przedsiębiorczości serdecznie dziękujemy. Państwa decyzja włączenia się w Dzień przedsiębiorczości umożliwi Naszym uczniom odpowiedni wybór dalszej edukacji i kariery zawodowej. 

Bogumiła Radomska

 

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Mundurowe

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

wsb logo

Technikum

Liceum dla Dorosłych

Szkoła Branżowa I-go Stopnia