Klasa 2c LO wzięła udział w Otwartej Wojewódzkiej Spartakiadzie Klas Mundurowych. Organizatorami byli: Komenda Miejska Policji w Olsztynie, Dowódca 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Olsztynie, Kwidzyńskie Stowarzyszenie Sportowo-Kolekcjonerskie "Gward" w Kwidzynie. Na Spartakiadę zgłosiło się 16 drużyn. Celem Spartakiady było uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości oraz setnej rocznicy powstania Policji Państwowej, kształtowanie i umacnianie wśród młodego pokolenia, zwłaszcza wśród młodzieży klas mundurowych, obywatelskiej postawy wobec spraw bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej, wyrabianie i utrwalenie wśród młodego pokolenia Polaków, pożądanych zainteresowań, nawyków i umiejętności ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa i obronności Państwa oraz przydatnych w przygotowaniu społeczeństwa do zapobiegania i ewentualnego zwalczania zagrożeń okresu pokoju, jakimi są stany kryzysowe państwa, upowszechnianiu kultury fizycznej, rozwoju dyscyplin sportu, w tym sportu strzeleckiego i sportów pro obronnych, przybliżenie młodemu pokoleniu służby w Policji i Wojskach Obrony Terytorialnej - promowanie służby w formacjach mundurowych, integracja środowisk mundurowych z młodzieżą szkolną.

W ramach Spartakiady rozgrywane były następujące konkurencje strzelanie z karabinka sportowego kbks 50 m, strzelanie z pistoletu kbks 25 m, rzut granatem, rzut w dal piłka lekarska, skłonny tułowia i pierwsza pomoc.

Drużyna w składzie Natalia Giza, Wiktoria Drężek, Jakub Kochański, Bartosz Wrona, Mateusz Pajdowski, Denis Sporysz i Szymon Maćkowiak zajęła 9 miejsce.  

Anna Rydel

 

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Mundurowe

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

wsb logo

Technikum

Branżowa Szkoła I-go Stopnia

Liceum dla Dorosłych