Czy zastanawialiście się kiedykolwiek dlaczego Dzień Edukacji Narodowej przypada 14 pażdziernika? Otóż w tym to dniu w roku 1773 na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego  powstał centralny organ władzy oświatowej zwany w skrócie Komisją Edukacji Narodowej. Brzmi znajomo? Jasne - przecież nasze Liceum Ogólnokstzałcące nosi imię Komisji Edukacji Narodowej, notabene nadane równo 200 lat później. Dzisiaj jest to święto naszej szkoły, ale przede wszystkim nauczycieli, pracowników oświaty i pierwszoklasistów, którzy tego dnia złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły i stali się tym samym pełnoprawnymi uczniami szkoły.

O godzinie 9 :00 rozpoczęła się akademia podkreślająca doniosłość uroczystości. Popłynęły życzenia radości i inspiracji, nie zabrakło kwiatów. Byliśmy świadkami ceremonii przekaznia następcom sztandaru szkoły. Kadencję kończy także samorząd uczniowski, a już wkrótce wybory. Stąd też kandydaci do samorządu wykorzystali mozliwość zaprezentowania się i zachęcenia do oddania głosów. Program artystyczny przygotowała klasa 2a LO. Niezawodna Ania Łokuciejewska uświetniła występ wokalnie. Niespodzianką było wystąpienie naszego amerykańskiego kolegi - Ethan'a Mouch, który spontanicznie (w języku polskim!) podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat porównania szkoły amerykańskiej i polskiej oraz kultur obu narodów. Ethan jest w Polsce 6 tygodni a już radzi sobie z naszym trudnym językiem.

Wszystkim nauczycielom i pracownikom Zespołu Szkół - życzenia takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić, pięknych i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce, cierpliwości i wytrwałości, aby służba dzieciom tym starszym i tym młodszym zrodziła wiele szlachetnych owoców.

Anna Raczyńska