W dniu dzisiejszym uczniowie Zespołu Szkół w Biskupcu - podobnie jak ich koledzy z innych placówek edukacyjnych zakończyli naukę w roku szkolnym 2019/2020. Zakończenie nietypowe - podobnie jak i nauka w systemie zdalnym prowadzona od marca. Dziś oprócz odświętnych kreacji obowiązkowy element ubioru stanowiły maseczki i rękawiczki. Nie było długich przemówień, nie było programu artystycznego, ale były gratulacje i powinszowania dla wszystkich uczniów, którzy w tym trudnym czasie podjęli wyzwanie nauki innej jak zawsze. Szczególne wyróżnienia otrzymali uczniowie z najwyższą średnią - oprócz świadectw z czerwono-białym paskiem były to stypendia: Prezesa Rady Ministrów oraz nagrody pieniężne ufundowane przez Starostę olsztyńskiego  p. Andrzeja Abako. Jeszcze tylko kilka ciepłych słów od Dyrekcji i Wychowawców - wielu przygód i wrażeń ale przede wszystkim bezpiecznego i zdrowego wypoczynku.

Niniejszym ogłaszamy,że wakacje się już rozpoczęły!  

Anna Raczyńska

 

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Mundurowe

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

wsb logo

Technikum

Branżowa Szkoła I-go Stopnia

Liceum dla Dorosłych