W dniu 18 września 2019r zzostało zawarte poroumienie pomiędzy Dyrektorem Zespołu Szkół Krzysztofem Janczarą a Komendantem Miejskiej Policji w Olsztynie inspektorem Piotrem Zabuskim dotyczące wzajemnej współpracy obu stron. Na mocy tegoż porozumienia określono zasady i cele realizacji zadań na rzecz edukacji i propagowania działalności na rzecz bezpieczeństwa publicznego, profilaktyki oraz kształtowania postaw patriotycznych i społecznych w odniesieniu do młodzieży z Zespołu Szkół w Biskupcu, a w szczególności do klas o profilu mundurowym. Jest to już kolejne porozumienie owocujące efektywną współpracą obu jednostek. Tym razem w uroczystości uczestniczyli przedstawiciele klasy mundurowej - kadeci : Bartosz Wrona i Mateusz Pajdowski, którzy mieli okazję zwiedzić olsztyński kapitanat Policji oraz zapoznać się z wyposażeniem posterunku.

Anna Raczyńska