Marek Zieliński - kierownik szkolenia praktycznego.
Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego
w Białej  Podlaskiej.
Funkcję tę pełni od roku szkolnego 2014/2015

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Mundurowe

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

wsb logo

Technikum

Liceum dla Dorosłych

Szkoła Branżowa I-go Stopnia