Liceum Ogólnokształcące

Zapraszamy!

Dalej

Technikum

Zapraszamy!

Dalej

Egger Biskupiec

Zaprasza!

Dalej

Branżowa Szkoła I- go Stopnia

Zapraszamy!

Dalej

Dzisiaj 14 czerwca Dyrektor Zespołu Szkół mgr Krzysztof Janczara zawarł porozumienie z Komendantem Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Brygadierem Andrzejem Górzyńskim oraz z Komendantem Miejskim Policji w Olsztynie Młodszym Inspektorem Mieczysławem Wójcikiem dotyczące współpracy w ramach wprowadzanej od 1 września 2016 roku innowacji pedagogicznej w Zespole Szkół. Od nowego roku szkolnego 2016/2017 powstanie "Klasa Mundurowa", która oprócz realizacji programu podstawy programowej Liceum Ogólnokształcącego będzie realizowała również autorski program nauczania "Służba Policyjna" i " Służba Straży Pożarnej". Założeniem porozumienia jest stworzenie młodzieży  takich warunków kształcenia , aby w sposób profesjonalny mogła ona zapoznać się ze specyfiką, zadaniami i podstawowymi umiejętnościami praktycznymi i teoretycznymi wymienionych formacji mundurowych oraz przygotować przyszłych kadetów do zdania egzamniów na uczelnie resortowe, bądź podjęcia w nich pracy.

W programie innowacji pedagogicznej przewidziano zajęcia z prawodawstwa, wiedzy o państwie , Straży Pożarnej, Policji, psychologii, udzielania pierwszej pomocy, zarządzania kryzysowego, musztry oraz ciekawych zajęć praktycznych na terenie jednostek.

W przyszłości planujemy  podpisanie porozumień jeszcze z innymi formacjami mundurowymi  i tym samym poszerzenie oferty Klasy Mundurowej o inne specjalności.

Anna Raczyńska


 

 

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Mundurowe

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

wsb logo

Technikum

Branżowa Szkoła I-go Stopnia

Liceum dla Dorosłych