Już od wtorku uczniowie trzecich klas Liceum Ogólnokształcącego zmagają się z zadaniami typu maturalnego. Nasza szkoła przystąpła do próbnej sesji egaminacyjnej pod patronatem firmy Operon. Udział w tym predsięwzięciu pozwoli zdającym jak i nauczycielom  na ocenę nie tylko własnej pracy - to także barometr posiadanych umiejętności oraz wiadomości. Egzaminy odbywały się zgodnie z zasadami i procedurami obowiązującymi na sesji majowej. 

Na fotografiach - uczniowie podczas próbnego egzaminu z języka angielskiego.

Anna Raczyńska

 

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Mundurowe

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

wsb logo

Technikum

Branżowa Szkoła I-go Stopnia

Liceum dla Dorosłych