Dyrektor Zespołu Szkół w Biskupcu Krzysztof Janczara - absolwent
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie.
Funkcję dyrektora szkoły pełni od roku szkolnego 2014/2015

 

Anna Raczyńska - wicedyrektor Zespołu Szkół w Biskupcu.
Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie.
Funkcję wicedyrektora pełni od roku szkolnego 2014/2015

 

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Mundurowe

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

wsb logo

Technikum

Branżowa Szkoła I-go Stopnia

Liceum dla Dorosłych