„W krainie bałtyjskich mitów” to projekt edukacyjny, którego celem było przybliżenie młodym ludziom dziedzictwa kulturowego i historycznego dawnych Prusów. Teatr od wielu lat jest formą nam bardzo bliską i z doświadczenia wiemy, że to doskonała metoda nauczania. Teatr stał się zatem narzędziem pracy uczestników projektu. Scenariusz tej mitologicznej opowieści to ich osobista interpretacja mitu bałtyjskiego o powstaniu świata. Spektakl powstał na podstawie zdobytej wiedzy na warsztatach aktorskich, tkackich, plastycznych, ceramicznych i prelekcjach historycznych, które odbywały się w Zespole Szkół w Biskupcu w dniach 29.08-04.09 2016 r. Mamy nadzieję, że tu w Zespole Szkół w Biskupcu zainicjowaliśmy projekt promujący wśród społeczności lokalnej dziedzictwo kulturowe dawnych ziem pruskich, rozwijający tożsamości regionalną, promujący wśród młodzieży współpracę rozwojową. Projekt, który mamy nadzieję stanie się przykładem dobrej praktyki dla innych.

Biały Teatr

Towarzystwo Naukowe „Pruthenia”

 

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Mundurowe

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

wsb logo

Technikum

Branżowa Szkoła I-go Stopnia

Liceum dla Dorosłych