Liceum Ogólnokształcące

Zapraszamy!

Dalej

Technikum

Zapraszamy!

Dalej

Egger Biskupiec

Zaprasza!

Dalej

Branżowa Szkoła I- go Stopnia

Zapraszamy!

Dalej

29 listopada 2023 grupa uczniów naszej szkoły uczestniczyła w avatarowej konferencji online „Akademii Deutschspace digital” w ramach projektu #deutschbewegt Goethe-Institut w Warszawie. Podczas konferencji uczniowie mieli okazję: - sprawdzić, do czego przydaje się znajomość języka niemieckiego i jak ułatwia on funkcjonowanie zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym, - zacząć umiejętnie korzystać z materiałów, gier i informacji dostępnych w Deutschspace digital, - zobaczyć jak pracować z czatem GPT i korzystać z możliwości, jakie daje sztuczna inteligencja, - uczestniczyć w krótkiej symulacji - jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, a także - wziąć udział w grach i zabawach oraz wypróbować naukę niemieckiego poprzez ruch. Podczas konferencji uczniowie przemieszczali się po wirtualnej przestrzeni, a na zakończenie zostali zaproszeni do udziału w quizie. 

Bogumiła Radomska

Czytaj więcej: Konferencja avatarowa

W ramach działań związanych z rozwojem doradztwa zawodowego, nasza szkoła prowadzi owocną współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy oraz Centrum Doskonalenia Zawodowego w Biskupcu. Wspólnie z tymi instytucjami zorganizowaliśmy w październiku kilka spotkań mających na celu wsparcie naszych uczniów w kształtowaniu świadomego podejścia do planowania swojej ścieżki zawodowej. Panie z Powiatowego Urzędu Pracy w Biskupcu oraz z Zakładu Doskonalenia Zawodowego prezentowały aktualne trendy na rynku pracy, omawiały perspektywy zawodowe w lokalnym kontekście oraz udzielały praktycznych wskazówek dotyczących skutecznych poszukiwań zatrudnienia. Te spotkania dostarczyły uczniom nie tylko cennych informacji, ale także inspiracji do dalszego rozwoju. Pani Agnieszka z ZDZ w pełni rozwinęła ofertę edukacyjną ZDZ , prezentując szeroki zakres możliwości dla uczniów pełnoletnich. W swojej j prezentacji przedstawiła różnorodne kursy i szkolenia dostępne w placówce edukacyjnej. Opowiedziała o ich zróżnicowanym charakterze. Podkreśliła znaczenie zdobycia wiedzy praktycznej, umiejętności zawodowych oraz rozwijania kompetencji miękkich, akcentując ich kluczową rolę w dzisiejszym świecie pracy. Podkreślała, że oprócz zdobywania konkretnych umiejętności związanych z daną branżą, równie istotne jest rozwijanie kompetencji interpersonalnych, kreatywności, umiejętności rozwiązywania problemów czy efektywnej komunikacji. Przekonywała, że nauka przez całe życie jest bardzo opłacalna i że nigdy nie wiadomo, kiedy nam się w życiu one przydadzą.Ukończenie dodatkowych kursów to nie tylko proces zdobywania wiedzy, ale także inwestycja w rozwój zawodowy i osobisty, co przekłada się na większą elastyczność i konkurencyjność na rynku pracy. W trakcie spotkań panie skupiły się na perspektywach zawodowych po ukończeniu szkoły ponadpodstawowej. Opowiedziały o różnorodnych ścieżkach kariery dostępnych dla absolwentów, zwracając uwagę na dynamiczne zmiany na rynku pracy i rosnące zapotrzebowanie na specjalistów w różnych branżach. Młodzież zapoznała się z najnowszym barometrem zawodów w powiecie olsztyńskim.Barometr dostarczył im aktualnych danych na temat zapotrzebowania na konkretne zawody na rynku pracy. Uczniowie otrzymali informacje na temat sektorów, w których prognozuje się wzrost zatrudnienia, co może pomóc im w świadomym wyborze dalszych kierunków kształcenia. W trakcie spotkań panie akcentowała także istotę aktywnego uczestnictwa uczniów w dodatkowych zajęciach, konferencjach branżowych oraz konkursach, które mogą poszerzać horyzonty edukacyjne i umożliwiać nawiązywanie cennych kontaktów zawodowych. Zarówno panie z PUP, jak i pani z ZDZ zachęcały uczniów do aktywnego korzystania z dostępnych możliwości edukacyjnych, podkreślając, że zdobyta wiedza i umiejętności stanowią klucz do osiągnięcia sukcesu zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej. Ponadto panie zwróciły uwagę na dynamiczne zmiany w otaczającym nas świecie, które wpływają na wymagania stawiane przed absolwentami wszystkich szkół. W kontekście tych zmian, podkreślały elastyczność i gotowość do ciągłego doskonalenia się jako kluczowe elementy sukcesu zawodowego. Zachęcała uczniów do aktywnego podejścia do własnego rozwoju, poszukiwania nowych możliwości oraz otwartości na nowe technologie i trendy w branży. Panie z PUP zapoznały młodzież z ofertą różnych form pomocy dla osób bezrobotnych, mające na celu wspieranie ich w powrocie na rynek pracy.Osoba bezrobotna odwiedzająca PUP może skorzystać z doradztwa zawodowego (min. z testów badających predyspozycje zawodowe) ze szkoleń i kursów zawodowych, staży zawodowych, dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej czy poprosi z wsparcia psychologicznego. Te formy pomocy są często dostosowywane do indywidualnych potrzeb i sytuacji bezrobotnych, aby maksymalnie zwiększyć ich szanse na powodzenie w procesie poszukiwania pracy. W rezultacie tej współpracy, uczniowie zyskali dużą wiedzę na temat rynku pracy oraz dalszej ścieżki rozwoju zawodowego. Działania te wpisują się w naszą misję przygotowywania młodzieży do świadomego i odpowiedzialnego podejmowania decyzji dotyczących ich przyszłości zawodowej. 

Bogumiła Radomska & Anna Rydel

Czytaj więcej: Lekcje doradztwa zawodowego

11 listopada 2023 roku przypada 105 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Począwszy od 1772 roku – roku pierwszego rozbioru Polski traciliśmy ziemię na skutek roszczeń i interesów innych państw. Jako państwo nie byliśmy w stanie się bronić i chronić swoich interesów - byliśmy słabym państwem. W 1773 roku – a więc w niespełna rok po pierwszym zagrabieniu ziem utraciliśmy kolejne ziemie, by jako państwo zniknąć ostatecznie w 1795 roku aż na 123 lata…. Pomimo braku państwa przetrwaliśmy jako naród, przetrwał język polski. Wielu Polaków udało się w tym czasie na emigrację.

"Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba Podnoszą z ziemi przez uszanowanie Dla darów nieba, Tęskno mi, Panie….." pisał Cyprian Kamil Norwid…. Zaś Adam Mickiewicz w Inwokacji do Pana Tadeusza swoją tęsknotę za ojczyzną wyraził słowami:  "Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie."

Dziś nie tęsknimy – bo Polska istnieje na mapie świata. Jesteśmy państwem suwerennym, niepodległym. Dziś cieszymy się, że możemy mówić w ojczystym języku i uczyć się po polsku. Wydaje się to takie oczywiste. Jednak historia, przeszłość i wydarzenia , które mają miejsce obecnie każą pamiętać, że niepodległość nie jest dana raz na zawsze. Dziś aktualne są nadał słowa Johna Fitzgeralda Kennedy- 35 tego prezydenta Stanów Zjednoczonych: " Nie pytaj, co twój kraj może zrobić dla ciebie, zapytaj, co ty możesz zrobić dla swojego kraju”  

By uczcić tak ważną rocznicę dla naszego państwa odbył się w auli Zespołu Szkół uroczysty apel, podczas którego nasza szkoła wzięła udział w akcji "Szkoła do hymnu". O 11:11 odśpiewaliśmy wspólnie Mazurka Dąbrowskiego. Montaż słowno - muzyczny, oprawę artystyczną przygotowała klasa 1a LO wraz z wychowawcą - p. Anetą Zielińską.

Anna Raczyńska

Czytaj więcej: 105 Rocznica Odzyskania Niepodległości

W Zespole Szkół w Biskupcu gościliśmy dziś przedstawiciela straży pożarnej starszego kapitana Kamila Kulasa, który przeprowadził akcję informacyjną na temat czadu. Tlenek węgla to gaz bezbarwny, bezwonny, który bardzo łatwo jest wchłaniany przez ludzki organizm. Nawet niewielka ilość tlenku gazu może doprowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych z utratą życia włącznie. Rozpoczyna się sezon grzewczy. W wielu domach funkcjonują piece opalane różnymi paliwami. Dobrze znać zasady bezpieczeństwa ich użytkowania  oraz zagrożenia jakie niesie ze sobą błąd ludzki, czy brak odpowiedniej konserwacji urządzeń i przewodów grzewczych.

Anna Raczyńska

Czytaj więcej: NIE dla czadu

Uroczystym apelem w hali widowiskowo-sportowej Zespołu Szkół rozpoczęliśmy świętowanie dnia wszystkich pracowników oświaty. Przyjęliśmy serdeczności i życzenia od uczniów, Rady Rodziców oraz przedstawicieli władz samorządowych. Honory przyjęli wyróżnieni pedagodzy za swoją całoroczną ciężką pracę. W tym dniu mają miejsce także inne ważne wydarzenia - przedstawienie wyników wyborów Samorządu Uczniowskiego, prezentacja nowych członków SU, przekazanie sztandaru szkolnego następcom oraz ślubowanie uczniów klas pierwszych. Te doniosłe i jakże uroczyste chwile uświetnił program artystyczny przygotowany przez klasę 2c LO wraz z wychowawczynią. 

Anna Raczyńska

P.S. - Zapraszam do obejrzenia fotorelacji autorstwa Marka Zielińskiego.

Czytaj więcej: Dzień Komisji Edukacji Narodowej 2023

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy najlepsze życzenia wszystkim Nauczycielom i Pracownikom Oświaty. Dziękujemy za trud podejmowanej na co dzień pracy. Życzymy, aby aktywna i twórcza postawa znajdowała uznanie w oczach uczniów i ich rodziców oraz była źródłem osobistej satysfakcji. W imieniu Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego Agnieszka Kowalczyk i Igor Bieliński 

Dziś w Zespole Szkół odbyły się otrzęsiny klas pierwszych - czyli sprawdzian z gotowości szkolnej do bycia uczniem :) Gospodarzami byli uczniowie klasy 2Tb- zeszłoroczni zwycięzcy, którym przypadł zaszczyt organizacji tegorocznej imprezy uczniowskiej. Sprawdzane były umiejętności sprawności fizycznej, badany był refleks, znajomość utworów muzycznych, czy też sprawność manualna. Ostatecznie najwięcej punktów we wszystkich konkurencjach zdobyła klasa 1c LO i w przyszłym roku to oni będą organizować zabawę. Gratulujemy!

 Anna Raczyńska

Czytaj więcej: Otrzęsiny!

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Mundurowe

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

wsb logo

Technikum

Branżowa Szkoła I-go Stopnia

Liceum dla Dorosłych